เปลือกกุ้งบด สำหรับอาหารสัตว์


protein min 30% moisture max 12%
กิโลกรัมละ 28 บาท