ไคโตซานผงละเอียด 200 เมช เกรด ทำอาหาร


บรรจุ 1 ก.ก./ถุง ราคาถุงละ 1,800 บาท