ไคตินจากเปลือกกุ้ง


ราคา 350 บาท ต่อ ก.ก. บรรจุถุงละ 10 ก.ก.