ผลิตภัณฑ์ ไคติน-ไคโตซาน
Product s.a.p saitosan

เอส.เอ.พี.ไคโตซานสำหรับสัตว

กุ้ง : ใช้เมื่อลูกกุ้งอายุได้ 1 เดือนแล้ว อัตรา 20-40 ซี.ซี. ผสมน้ำ 100 ซี.ซี. คลุกเคล้า เคลือบอาหาร 1 ก.ก. ทิ้งไว้ประมาณ 1 ชั่วโมง ก่อนนำไปให้กิน

250 บาท

ไคโตซานผงละเอียด 200 เมช เกรด ทำอาหาร

ไคโตซานผงละเอียด 200 เมช เกรด ทำอาหาร

บรรจุ 1 ก.ก./ถุง

$1600 - 2000 บาท

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เอส.เอ.พี.ไคโตซานแค๊ปซูล

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เอส.เอ.พี.ไคโตซานแค๊ปซูล

ผลิตจากไคโตซานจากเปลือกกุ้ง 100% เป็นสารชีวภาพ ปราศจากสารเคมี ผ่านการรับรองโดย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

$500 บาท

เอส.เอ.พี.ไคโตซานสำหรับพืช

เอส.เอ.พี.ไคโตซานเป็นสารชีวภาพ ผลิตจากวัตถุดิบจากธรรมชาติ ปราศจากสารเคมีและสารพิษ

$250 บาท

ปุ๋ยออแกนิค crab meal

ปุ๋ยออแกนิค crab meal

Crab Meal คือ ปุ๋ยออร์แกนิคชนิดหนึ่ง ซึ่งมีส่วนประกอบ ไนโตเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แมกนีเซียม และแคลเซียม ซึ่งเป็นส่วนประกอบที่พืชต้องการ

$750 บาท

ไคตินจากเปลือกกุ้ง

ไคตินจากเปลือกกุ้ง

ไคตินจากเปลือกกุ้ง


$350 บาท

ไคตินจากเปลือกปู

ไคตินจากเปลือกปู

ไคตินจากเปลือกปู

$350 บาท

ไคโตซานแผ่น

ไคโตซานแผ่น

ไคโตซานแผ่น

$1000 บาท

ไคโตซานจากแกนหมึก

ไคโตซานจากแกนหมึก

ไคโตซานจากแกนหมึก

$1200 บาท